Baltic Senses

Close-Up Photography of Leaves With Droplets

BALTIC SENSES

Patērētāju un sensorās zinātnes centrs

Close-Up Photography of Leaves With Droplets
Senses

Sensorie produktu un patērētāju testi

nodrošina patērētāju vēlmju apmierināšanu

sniedz uzņēmumiem iespēju izvērtēt produktu sortimentu un kvalitāti no patērētāju skatu punkta

palīdz palielināt atkārtotu pirkumu skaitu

BALTIC SENSES

mŪSU MĒRĶI

aPMIERINĀTS PATĒRĒTĀJS

vEIKSMĪGA ZinātnES INTEGRāCIJA

Pelnošs

Uzņēmums

Produkta/ Patērētāja pētījumu pakete

Food,taste and snack concep.

Produkta iepakojuma, marķējuma vai reklāmas materiālu analīze

Produkta patikšanas un sensoro īpašību novērtējums

Produkta novērtējums uzņēmumā

Produkta novērtējums patērētājam mājās (HUT)

Inovatīvu produktu novērtējums pirms palaišanas tirgū

PAPILDUS PAKALPOJUMI

laboratory for food analysis

Produktu fizikālo, ķīmisko īpašību analīze

Sensorās ekspertu grupas vērtējums (aprakstošā metode)

Produkta uzturvērtības noteikšana un iespējamo veselības norāžu ieteikumu sniegšana

Produktu un patērētju tirgus analīzes dati

Coworkers Working Together with Analytics

Patērētāju datu analīze pa segmentiem

Produktu datu analīze pa segmentiem

Individuāli pielāgotu datu analīze

Pētījumu kopsavilkumi par patērētājiem un

  • veselības norādēm;
  • inovācijām;
  • produktu iepakojumiem;
  • produkta sensorām īpašībām.


Konsultācijas

Client consulting with a agent

Individuālas konsultācijas

Grupu semināri par aktuālām nozares tēmām

Lekcijas uzņēmumos par aktuālo tēmu vai ieteikumiem iespējamu problēmu novēršanu

kO jŪS IEGŪTU NO PRODUKTU

UN PATĒRĒTĀJU TESTIEM?

Food scientist using technology to analyse bread
Double exposure Business People Handshake Meeting

oBJEKTĪVU pRODUKTA NOVĒRTĒJUMU

Izaugsmi tirgū

VEIKSMĪGU lēmumU pieņemšanu

Produkts tiek vērtēts no patērētāju vai nozares ekspertu skatu punkta

Apmierināts pircējs ar atkārtotu produkta pirkumu

Zināšanas par patērētāju uztveri par esošiem un inovatīviem produktiem tirgū

Girl drinks coffee during a meeting

Baltic Senses

KONTAKTI

ilze@balticsenses.com

contact gradient icon